Missie & visie

Mijn missie? Ik ga alleen voor het beste. Voor u.

Ergotherapie-Ermelo vindt het belangrijk dat iedereen zijn gewenste dagelijkse activiteiten kan uitvoeren ondanks aanwezige beperkingen. Als ergotherapeut wil ik daarin graag ondersteunen. Het streven is om binnen soms beperkte mogelijkheden samen te komen tot een optimaal resultaat. Uitgangspunt hierbij is dat betekenisvol handelen leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Ergotherapie-Ermelo gaat voor laagdrempelige samenwerking in de regio in het belang van de cliënt. Samenwerken betekent op de hoogte zijn van elkaars bestaan, elkaars expertise en elkaar versterken waar dat kan. Het is ook goed dat er iets te kiezen valt voor u als cliënt; een praktijk en behandelaar bij wie u zich vertrouwd voelt.

Een actieve inbreng is belangrijk. Niets is vervelender dan dat er over u besloten wordt. Ergotherapie-Ermelo staat voor een cliëntgerichte, doelmatige en persoonlijke werkwijze.

Kernwaarden

Empathie – Gelijkwaardigheid – Integriteit & Compassie

Ergotherapie-Ermelo gaat voor gedrevenheid. Iemand die zich betrokken voelt en zich kan inleven in de situatie waarin u of uw partner zich bevindt. Met respect voor de ander en door op een gelijkwaardige en integere manier te handelen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Compassie is het vermogen je betrokken te voelen. De ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is de kernwaarde van waaruit Ergotherapie-Ermelo zich verder wil ontwikkelen.