Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar voor 10 uur per kalenderjaar. Dat geldt voor iedere zorgverzekeraar, u hoeft hiervoor dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Ergotherapie valt onder het wettelijk vastgestelde eigen risico.

Ergotherapie-Ermelo heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars. Een aantal aanvullende polissen bieden extra uren ergotherapie bovenop de 10 uur. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.