Ergotherapie-Ermelo

Als gewoon niet meer zo gewoon is…

Voor veel mensen is het doen van dagelijkse activiteiten gewoon, iets waarbij niet nagedacht hoeft te worden. Door aanwezigheid van een ziekte of beperking kan dit veranderen. Als het handelen niet meer vanzelf gaat, de mobiliteit afneemt, de zorg voor een naaste eigenlijk te zwaar wordt, er vragen zijn over het aanpassen van de woning.. Ergotherapie-Ermelo helpt u graag verder!

Lees meer