Over Ergotherapie-Ermelo

Als gewoon niet meer zo gewoon is…

Ergotherapie-Ermelo is onderdeel van Fysio-Ermelo Prins & Staal en is gehuisvest in Gezondheidscentrum Ermelo aan de Julianalaan. De praktijk staat voor passende en integrale zorg in de regio en werkt waar mogelijk graag samen met andere betrokkenen, zoals behandelaren, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Binnen het gezondheidscentrum zijn tevens huisartsen, apotheek en een diëtiste gevestigd. Op deze manier is het mogelijk om op een laagdrempelige manier samen te werken.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie helpt mensen die in hun dagelijks handelen problemen of beperkingen ervaren en daardoor verminderd zelfstandig zijn. Het kan hierbij gaan om problemen in de praktische uitvoering van dagelijkse activiteiten, het verdelen van energie door de dag/week of adviezen aan mantelzorgers.

Een ergotherapeut ondersteunt, begeleidt en adviseert in het zoeken naar mogelijkheden als het handelen niet meer vanzelfsprekend is. Het streven daarbij is een optimale zelfredzaamheid in uw eigen (thuis)situatie.