Werkwijze

Ergotherapie vindt bij voorkeur plaats in de eigen omgeving (aan huis). Eerst zal de situatie met u besproken en waar mogelijk geobserveerd worden. Samen wordt vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om de handeling (opnieuw) aan te leren, op een andere manier uit te voeren en/of de situatie zo praktisch mogelijk aan te passen.

Ondersteuning en advisering bij de aanvraag van voorzieningen is hierbij mogelijk. Ook adviezen en instructies richting mantelzorgers of andere betrokkenen kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Ik werk daarbij graag samen met andere behandelaren, thuiszorgmedewerkers of WMO-consulenten.

Belangrijk is dat u als cliënt aangeeft wat uw doelen zijn en hoe betrokken behandelaren u daarin kunnen ondersteunen. Ergotherapie is maatwerk, het aantal behandelingen en de frequentie kunnen daarom per cliënt variëren.

Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn:

 • Aanvragen en begeleiden voorzieningen bij WMO of zorgverzekeraar
 • Trainen in het gebruik van een vervoershulpmiddel (zoals scootmobiel, driewielfiets)
 • Begeleiding in dagstructuur en omgang met praktische vaardigheden na bijv. een beroerte
 • Begeleiding in energieverdeling bij COPD, vermoeidheid, oncologische problematiek
 • Adviseren bij zit- en lighoudingen en decubitus vraagstukken (doorligwondjes)
 • Advisering rondom woningaanpassingen en valpreventie in huis
 • Adviezen rondom gewrichtsbescherming bij gewrichtsklachten (reuma, artrose)
 • Werkplekanalyse bij klachten aan arm/nek/schouder
 • Adviezen rondom zelfzorg, eten en drinken, wassen en kleden
 • Verminderen van fysieke belasting bij mantelzorgers of thuiszorgmedewerkers
 • Meedenken in hobby uitvoering, vrije tijdsinvulling of sociale activiteiten.